رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه ستاد رئیسی در واکنش به انتشار این عکس

اطلاعیه ستاد رئیسی در واکنش به انتشار این عکس: چهره‌های مختلف سیاسی ممکن است به اختیار خود در مراسمات سخنرانی دکتر رییسی حضور یابند که این امر لزوما به معنای تطابق دیدگاه آنان نیست

اطلاعیه ستاد رئیسی در واکنش به انتشار این عکس: چهره‌های مختلف سیاسی ممکن است به اختیار خود در مراسمات سخنرانی دکتر رییسی حضور یابند که این امر لزوما به معنای تطابق دیدگاه آنان نیست