رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرد ۲۱ ساله تایلندی صحنه قتل دختر۱۱ ماهه‌اش و خودکشی خودش را به طور زنده در فیسبوک منتشر کرد!

مرد ۲۱ ساله تایلندی صحنه قتل دختر۱۱ ماهه‌اش و خودکشی خودش را به طور زنده در فیسبوک منتشر کرد!

مرد ۲۱ ساله تایلندی صحنه قتل دختر۱۱ ماهه‌اش و خودکشی خودش را به طور زنده در فیسبوک منتشر کرد!