رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان عمومی و انقلاب بوشهر از بازداشت ۷نفر از کارشناسان و اشخاص ذی سمت درگمرک بوشهر خبرداد

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر از بازداشت ۷نفر از کارشناسان و اشخاص ذی سمت درگمرک بوشهر خبرداد این افراد ازترخیص کاران وصاحبان کالاها مبالغی بین ۳۵۴میلیون تا ۱۴میلیاردریال رشوه گرفته بودند

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر از بازداشت ۷نفر از کارشناسان و اشخاص ذی سمت درگمرک بوشهر خبرداد

این افراد ازترخیص کاران وصاحبان کالاها مبالغی بین ۳۵۴میلیون تا ۱۴میلیاردریال رشوه گرفته بودند


جدیدترین خبرها