رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


❌ چرا لاریجانی این روزها با روحانی است؟

❌ چرا لاریجانی این روزها با روحانی است؟ شنیده‌ها حاکی از آن است که تیم لاریجانی معتقدند با انتخاب مجدد روحانی در انتخابات ۹۶، راه رئیس جمهور شدن لاریجانی در ۱۴۰۰ هموارتر میشود. باور آنها این است که اگر رئیس جمهور جدیدی در ۹۶ انتخاب شود، شانس پیروزی لاریجانی در ۱۴۰۰ بسیار کمتر خواهد شد

❌ چرا لاریجانی این روزها با روحانی است؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که تیم لاریجانی معتقدند با انتخاب مجدد روحانی در انتخابات ۹۶، راه رئیس جمهور شدن لاریجانی در ۱۴۰۰ هموارتر میشود. باور آنها این است که اگر رئیس جمهور جدیدی در ۹۶ انتخاب شود، شانس پیروزی لاریجانی در ۱۴۰۰ بسیار کمتر خواهد شد