رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوستر حجت الاسلام رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری۹۶

بالا: پوستر حجت الاسلام رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ پائین: پوستر آیت الله خامنه ای برای انتخابات ریاست جمهوری ۶۰

بالا: پوستر حجت الاسلام رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

پائین: پوستر آیت الله خامنه ای برای انتخابات ریاست جمهوری ۶۰