رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرکل نظارت بر داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو:

مدیرکل نظارت بر داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو: ممنوعیت فروش «دارو» در عطاری ها /تبلیغات داروهای چاقی و لاغری هم ممنوع است

مدیرکل نظارت بر داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو:

ممنوعیت فروش «دارو» در عطاری ها /تبلیغات داروهای چاقی و لاغری هم ممنوع است