رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر: شعبه فارابیه کرمان موسسه اعتباري کاسپین

تصویر: شعبه فارابیه کرمان موسسه اعتباري کاسپین امروز عده اي از سپرده گذاران خشمگین با نصب بنر در ورودی این شعبه، به مسدود کردن ٦ ماهه سرمايه خود اعتراض کردند

تصویر: شعبه فارابیه کرمان موسسه اعتباري کاسپین

امروز عده اي از سپرده گذاران خشمگین با نصب بنر در ورودی این شعبه، به مسدود کردن ٦ ماهه سرمايه خود اعتراض کردند


جدیدترین خبرها