رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روز ملی لباس قومی در آمریکا

روز ملی لباس قومی در آمریکا / معلم کُرد ایرانی (اهل دیواندره کردستان ایران) با لباس کردی در کنار دانش آموزانی از چین،ایرلند،هند و آفریقا در یکی از مدارس ایالت دالاس آمریکا

روز ملی لباس قومی در آمریکا / معلم کُرد ایرانی (اهل دیواندره کردستان ایران) با لباس کردی در کنار دانش آموزانی از چین،ایرلند،هند و آفریقا در یکی از مدارس ایالت دالاس آمریکا