رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل همراه اول دلیل مسدود شدن تماس صوتی تلگرام را اعلام کرد

مدیرعامل همراه اول دلیل مسدود شدن تماس صوتی تلگرام را اعلام کرد منافع ملی می‌طلبید تماس صوتی تلگرام در ایران راه‌اندازی نشود/

مدیرعامل همراه اول دلیل مسدود شدن تماس صوتی تلگرام را اعلام کرد
منافع ملی می‌طلبید تماس صوتی تلگرام در ایران راه‌اندازی نشود/