رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمايت مردم آمريكا از برجام افزايش چشمگير داشته

حمايت مردم آمريكا از برجام افزايش چشمگير داشته ٥٦٪ موافق-٢٩٪ مخالف

حمايت مردم آمريكا از برجام افزايش چشمگير داشته

٥٦٪ موافق-٢٩٪ مخالف