رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


“برنامه های دولت دوازدهم”در دست نوبخت

محمدباقر نوبخت امروز در حالی از جلسه هیات وزیران خارج شد که “برنامه های دولت دوازدهم” یعنی دولت آینده در دست او بود!

محمدباقر نوبخت امروز در حالی از جلسه هیات وزیران خارج شد که “برنامه های دولت دوازدهم” یعنی دولت آینده در دست او بود!