رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه مرتضوی خطاب به خبرگزاری ایلنا

نامه مرتضوی خطاب به خبرگزاری ایلنا و اعلام اینکه به عنوان یک شهروند عادی دیروز در محل سخنرانی رئیسی در یزد حضور پیدا کرده

نامه مرتضوی خطاب به خبرگزاری ایلنا و اعلام اینکه به عنوان یک شهروند عادی دیروز در محل سخنرانی رئیسی در یزد حضور پیدا کرده