رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار اتوبوس گردشگران در استانبول ۶ زخمی بر جای گذاشت

انفجار اتوبوس گردشگران در استانبول ۶ زخمی بر جای گذاشت پلیس در حال تحقیق درباره انفجار ناشی از «بمب دست ساز احتمالی» است

انفجار اتوبوس گردشگران در استانبول ۶ زخمی بر جای گذاشت

پلیس در حال تحقیق درباره انفجار ناشی از «بمب دست ساز احتمالی» است