رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عذرخواهی حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی دکتر روحانی

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی دکتر روحانی، بابت اظهارات توهین‌‌آمیز خود نسبت به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، عذرخواهی کرد.

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی دکتر روحانی، بابت اظهارات توهین‌‌آمیز خود نسبت به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، عذرخواهی کرد.