رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار مخازن سوخت فرودگاه دمشق

برخی منابع از انفجار مخازن سوخت فرودگاه بین المللی دمشق در حمله اسرائیل خبر می دهند

برخی منابع از انفجار مخازن سوخت فرودگاه بین المللی دمشق در حمله اسرائیل خبر می دهند


جدیدترین خبرها