رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خزانه‌داری آمریکا از طرح ترامپ رونمایی کرده است

وزیر خزانه‌داری آمریکا از طرح ترامپ رونمایی کرده است که براساس آن نرخ مالیات سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در آمریکا از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت

وزیر خزانه‌داری آمریکا از طرح ترامپ رونمایی کرده است که براساس آن نرخ مالیات سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در آمریکا از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت