رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خواستن توانستن است

خواستن توانستن است مان کائور ، پیرزن ١٠١ ساله‌ی هندی توانست در مسابقه دوی ١٠٠ متر سالمندان جهان مدال طلا کسب کند. او ١٠٠ متر را در یک دقیقه و ١٤ ثانیه و ٥٨ صدم ثانیه دوید.

خواستن توانستن است

مان کائور ، پیرزن ١٠١ ساله‌ی هندی توانست در مسابقه دوی ١٠٠ متر سالمندان جهان مدال طلا کسب کند. او ١٠٠ متر را در یک دقیقه و ١٤ ثانیه و ٥٨ صدم ثانیه دوید.