رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابراهیم آشتیانی پیشکسوت فوتبال به کما رفت.

ابراهیم آشتیانی پیشکسوت فوتبال ایران که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، دیشب به کما رفت.

ابراهیم آشتیانی پیشکسوت فوتبال ایران که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، دیشب به کما رفت.