رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سربازها

شلخته ‌تر از سرباز ها ندیده‌ام از جنگ که بر میگردند یکی دستش را یکی پایش را یکی دلش را و حواس پرت‌ترین آنها خودش را جا میگذارد رضا محبی راد

شلخته ‌تر از سرباز ها ندیده‌ام
از جنگ که بر میگردند
یکی دستش را
یکی پایش را
یکی دلش را
و حواس پرت‌ترین آنها
خودش را جا میگذارد

رضا محبی راد


جدیدترین خبرها