رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انصراف از رویارویی با اسرائیل

فرزان عاشورزاده تکواندو کار کشورمان به دلیل انصراف از رویارویی با نماینده اسرائیلی از ادامه رقابتهای بین المللی یونان بازماند

فرزان عاشورزاده تکواندو کار کشورمان به دلیل انصراف از رویارویی با نماینده اسرائیلی از ادامه رقابتهای بین المللی یونان بازماند