رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ستاد تشکیل نمی دهند

تاکنون این دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری رسما اعلام کرده اند ستاد تشکیل نمی دهند و برای تبلیغات فقط از برنامه های صدا و سیما استفاده خواهند کرد

تاکنون این دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری رسما اعلام کرده اند ستاد تشکیل نمی دهند و برای تبلیغات فقط از برنامه های صدا و سیما استفاده خواهند کرد