رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هدف حمله موشکی بامداد امروز اسرائیل به فرودگاه دمشق، مراکز موشکی و سلاح های ایران در این فرودگاه که به تازگی ارسال شده، بوده

برخی منابع خبری می گویند هدف حمله موشکی بامداد امروز اسرائیل به فرودگاه دمشق، مراکز موشکی و سلاح های ایران در این فرودگاه که به تازگی ارسال شده، بوده

برخی منابع خبری می گویند هدف حمله موشکی بامداد امروز اسرائیل به فرودگاه دمشق، مراکز موشکی و سلاح های ایران در این فرودگاه که به تازگی ارسال شده، بوده


جدیدترین خبرها