رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جملات تند وکنایه آمیز عبدالرضاداوری از نزدیکان احمدی نژاد

جملات تند وکنایه آمیز عبدالرضاداوری از نزدیکان احمدی نژادافزایش یافته بنظر می رسد با توجه به سکوت معنادار احمدی نژاد وظیفه حمله وانتقاد از ارکان نظام به اطرافیان وی محول شده

جملات تند وکنایه آمیز عبدالرضاداوری از نزدیکان احمدی نژادافزایش یافته

بنظر می رسد با توجه به سکوت معنادار احمدی نژاد وظیفه حمله وانتقاد از ارکان نظام به اطرافیان وی محول شده