رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ايران برنده بزرگ اوپك

مجله بين المللي WORLD: “ايران برنده بزرگ اوپك” اين مجله با چاپ عكس زنگنه در صفحه اول خود، از بازگشت سريع ايران به بازار نفت و پيشرفت صنعت پتروشيمي در ايران ابراز تعجب كرد.

مجله بين المللي WORLD:

“ايران برنده بزرگ اوپك”
اين مجله با چاپ عكس زنگنه در صفحه اول خود، از بازگشت سريع ايران به بازار نفت و پيشرفت صنعت پتروشيمي در ايران ابراز تعجب كرد.


جدیدترین خبرها