رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدئو: پرسپوليسي ها حرکات موزون انجام ندادند

ویدئو: پرسپوليسي ها حرکات موزون انجام ندادند در مشاهدات خبرنگار ما برخلاف برخي از اخبار در فضاي مجازي، بازيکنان پرسپوليس در روز دوم تمرين نکردنشان، هيچگونه حرکات موزوني نداشتند.

ویدئو: پرسپوليسي ها حرکات موزون انجام ندادند

در مشاهدات خبرنگار ما برخلاف برخي از اخبار در فضاي مجازي، بازيکنان پرسپوليس در روز دوم تمرين نکردنشان، هيچگونه حرکات موزوني نداشتند.