رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر زنده اماکن خصوصی در سایت insecam.org/en/bycountry/IR

‍ به دلیل رعایت نکردن مسائل امنیتی در تنظیمات دوربین‌های نظارتی اماکن خصوصی، تصویر زنده تعدادی از آن‌ها که در سراسر کشور پراکنده هستند، در سایت insecam.org/en/bycountry/IR نمایش داده می‌شود. هم‌وطنان می‌توانند با افزایش امنیت دوربین‌های‌شان، این مشکل را برطرف نمایند.

‍ به دلیل رعایت نکردن مسائل امنیتی در تنظیمات دوربین‌های نظارتی اماکن خصوصی، تصویر زنده تعدادی از آن‌ها که در سراسر کشور پراکنده هستند، در سایت insecam.org/en/bycountry/IR نمایش داده می‌شود.
هم‌وطنان می‌توانند با افزایش امنیت دوربین‌های‌شان، این مشکل را برطرف نمایند.