رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت خواب شبانه و تغییر شکل استخوان ها

آقایان جوانی که با محدودیت خواب شبانه روزی روبرو هستند نسبت به افراد مسن ۲۷% بیشتر شکل استخوان هایشان تغییر میکند زیرا بر اثر کم خوابی سطح جذب استخوان بدون تغییر خواهد ماند

آقایان جوانی که با محدودیت خواب شبانه روزی روبرو هستند نسبت به افراد مسن ۲۷% بیشتر شکل استخوان هایشان تغییر میکند زیرا بر اثر کم خوابی سطح جذب استخوان بدون تغییر خواهد ماند