رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اپل درحال ساخت عینک واقعیت مجازی

اسناد فاش شده اپل نشان می دهد این شرکت درحال ساخت عینک واقعیت مجازی است. این عینک هوشمند به طور وایرلس به آیفون متصل و اطلاعات را برای کاربر به طور واقعی نمایش می دهد

اسناد فاش شده اپل نشان می دهد این شرکت درحال ساخت عینک واقعیت مجازی است. این عینک هوشمند به طور وایرلس به آیفون متصل و اطلاعات را برای کاربر به طور واقعی نمایش می دهد