رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح واگذاری باشگاه ورزشی تراکتورسازی تبریز

با موافقت فرمانده کل سپاه، طرح واگذاری باشگاه ورزشی تراکتورسازی تبریز آغاز شد

با موافقت فرمانده کل سپاه، طرح واگذاری باشگاه ورزشی تراکتورسازی تبریز آغاز شد