رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلومبرگ: سال ۲۰۲۲ اقتصاد هند از آلمان پیشی میگیرد

بلومبرگ: سال ۲۰۲۲ اقتصاد هند از آلمان بزرگتر شده ودر رتبه چهارم جهان قرار می گیرد

بلومبرگ: سال ۲۰۲۲ اقتصاد هند از آلمان بزرگتر شده ودر رتبه چهارم جهان قرار می گیرد


جدیدترین خبرها