رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفتگو با مرتضی حیدری مجری اولین مناظره دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری

ویدئو:گپ و گفتي دوستانه با مرتضی حیدری مجری اولین مناظره دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در محل برگزاری مناظره

ویدئو:گپ و گفتي دوستانه با مرتضی حیدری مجری اولین مناظره دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در محل برگزاری مناظره