رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبرانقلاب: نامزدها با برادری و مهربانی پيش بروند

?ببينيد| رهبرانقلاب: نامزدها با برادری و مهربانی پيش بروند ⛔️ البته اختلاف نظر در مسايل گوناگون اشكالی ندارد، نگذاريد اختلاف نظر به اغتشاش منتهی شود

?ببينيد| رهبرانقلاب: نامزدها با برادری و مهربانی پيش بروند

⛔️ البته اختلاف نظر در مسايل گوناگون اشكالی ندارد، نگذاريد اختلاف نظر به اغتشاش منتهی شود