رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوری/ حریق گسترده در طبقه سوم پاساژ مهستان در میدان انقلاب

فوری/ حریق گسنرده در طبقه سوم پاساژ مهستان در میدان انقلاب چند ایستگاه آتش نشانی در محل حضور دارند و عملیات اطفاء را آغاز کردند

فوری/ حریق گسنرده در طبقه سوم پاساژ مهستان در میدان انقلاب

چند ایستگاه آتش نشانی در محل حضور دارند و عملیات اطفاء را آغاز کردند