رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین ویدیو از حريق گسترده در طبقه سوم پاساژ مهستان در میدان انقلاب

اولین ویدیو از حريق گسترده در طبقه سوم پاساژ مهستان در میدان انقلاب / نیروهای آتش نشانی، امداد و پلیس به محل اعزام شده اند

اولین ویدیو از حريق گسترده در طبقه سوم پاساژ مهستان در میدان انقلاب / نیروهای آتش نشانی، امداد و پلیس به محل اعزام شده اند