رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین تنش در مناظره ۹۶

اولین تنش در مناظره ۹۶ بین قالیباف و روحانی رخ داد: بر سر آمار اشتغال

اولین تنش در مناظره ۹۶ بین قالیباف و روحانی رخ داد: بر سر آمار اشتغال