رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نشست شورای امنیت با موضوع کره شمالی به ریاست رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آغاز شد

نشست شورای امنیت با موضوع کره شمالی به ریاست رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آغاز شد تیلرسون بار دیگر گفت صبر استراتژیک آمریکا در قبال کره شمالی به پایان رسیده

نشست شورای امنیت با موضوع کره شمالی به ریاست رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آغاز شد

تیلرسون بار دیگر گفت صبر استراتژیک آمریکا در قبال کره شمالی به پایان رسیده