رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت مسكن اسرائيل از قصد خود براى ساخت ١٥ هزار واحد مسكونى جديد در شرق بيت المقدس خبر داد

وزارت مسكن اسرائيل از قصد خود براى ساخت ١٥ هزار واحد مسكونى جديد در شرق بيت المقدس خبر داد

وزارت مسكن اسرائيل از قصد خود براى ساخت ١٥ هزار واحد مسكونى جديد در شرق بيت المقدس خبر داد


جدیدترین خبرها