رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف و رئیسی مایل به استراحت بین دو بخش مناظره

قالیباف و رئیسی مایل به استراحت بین دو بخش مناظره بودند روحانی و جهانگیری خواستار ادامه مناظره بودند که درنهایت ۱۵دقیقه زمان استراحت اعلام شد همچنین روحانی گفت ۲مورد دروغ گفته شد که میخواهد پاسخ دهد

قالیباف و رئیسی مایل به استراحت بین دو بخش مناظره بودند

روحانی و جهانگیری خواستار ادامه مناظره بودند که درنهایت ۱۵دقیقه زمان استراحت اعلام شد

همچنین روحانی گفت ۲مورد دروغ گفته شد که میخواهد پاسخ دهد