رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش معصومه ابتکار (معاون رئیس جمهور) به سخنان امروز قالیباف

واکنش معصومه ابتکار (معاون رئیس جمهور) به سخنان امروز قالیباف: اقاي قاليباف نميدانند كه با اجراي برنامه كاهش الودگي هوا حذف بنزين پتروشيمي،كاهش خودروهاي فرسوده، تهران بيش از ٧٠ روز هواي سالمتر دارد؟

واکنش معصومه ابتکار (معاون رئیس جمهور) به سخنان امروز قالیباف:

اقاي قاليباف نميدانند كه با اجراي برنامه كاهش الودگي هوا حذف بنزين پتروشيمي،كاهش خودروهاي فرسوده، تهران بيش از ٧٠ روز هواي سالمتر دارد؟