رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی اورژانس تهران خبر داد: در جریان حریق پاساژ مهستان دو نفر مجروح شدند که در محل درمان شدند

سخنگوی اورژانس تهران خبر داد: در جریان حریق پاساژ مهستان دو نفر مجروح شدند که در محل درمان شدند

سخنگوی اورژانس تهران خبر داد: در جریان حریق پاساژ مهستان دو نفر مجروح شدند که در محل درمان شدند