رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف اسکرین شات ادعایی خود از سایت روحانی را به خود روحانی تحویل داد

قالیباف اسکرین شات ادعایی خود از سایت روحانی درباره وعده ۴میلیونی را به خود روحانی تحویل داد در اواخر بخش دوم مناظره جدال لفظی دیگری بین روحانی و قالیباف رخ داد روحانی هر ۳اتهام قالیباف راتکذیب کرد

قالیباف اسکرین شات ادعایی خود از سایت روحانی درباره وعده ۴میلیونی را به خود روحانی تحویل داد

در اواخر بخش دوم مناظره جدال لفظی دیگری بین روحانی و قالیباف رخ داد

روحانی هر ۳اتهام قالیباف راتکذیب کرد


جدیدترین خبرها