رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‍ ❌ بازیکنان پرسپولیس برای سومین روز پیاپی حاضر به تمرین نشدند

‍ ❌ بازیکنان پرسپولیس برای سومین روز پیاپی حاضر به تمرین نشدند. در حالی که فردا با ذوب آهن بازی دارند! علی‌اکبر طاهری پس از جلسه بی نتیجه‌اش با بازیکنان گفت: ?«هیچ باشگاهی اندازه پرسپولیس به بازیکنانش پرداختی نداشته. یک باشگاه بگوید یک ریال از پرسپولیس بیشتر داده. من خلاف نمی‌کنم. وعده نمی‌دهم. هر چه […]

‍ ❌ بازیکنان پرسپولیس برای سومین روز پیاپی حاضر به تمرین نشدند. در حالی که فردا با ذوب آهن بازی دارند! علی‌اکبر طاهری پس از جلسه بی نتیجه‌اش با بازیکنان گفت:
?«هیچ باشگاهی اندازه پرسپولیس به بازیکنانش پرداختی نداشته. یک باشگاه بگوید یک ریال از پرسپولیس بیشتر داده. من خلاف نمی‌کنم. وعده نمی‌دهم. هر چه گفتیم عمل کردیم.
روز اول قرار گذاشتیم کار تیمی انجام دهیم اما بعضی از بچه‌های ما انگار نمی‌خواهند در این قالب قرار بگیرند. این کار شایسته‌ نبود و دل هواداران به درد آمده.