رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سندی که قالیباف از صحبت روحانی به دوربین نشان داد

سندی که قالیباف از صحبت روحانی به دوربین نشان داد. دقیقا اشاره شده به این جمله”اگر ۱۰ میلیون…” روحانی گفته بود اگر ۱۰ میلیون گردشگر خارجی وارد شود.

سندی که قالیباف از صحبت روحانی به دوربین نشان داد. دقیقا اشاره شده به این جمله”اگر ۱۰ میلیون…”
روحانی گفته بود اگر ۱۰ میلیون گردشگر خارجی وارد شود.