رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقامات ایالت آرکانزاس یک زندانی آمریکایی دیگر را با تزریق مواد سمی اعدام کردند

و او چهارمین نفری است که در هشت روز گذشته در این ایالت اعدام شده است

و او چهارمین نفری است که در هشت روز گذشته در این ایالت اعدام شده است