رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در جلسه هماهنگی بازی تیم‌های پرسپولیس و ذوب‌آهن از طرف باشگاه پرسپولیس هیچ مسئولی حاضر نشد

در اقدامی عجیب، در جلسه هماهنگی بازی تیم‌های پرسپولیس و ذوب‌آهن از طرف باشگاه پرسپولیس هیچ مسئولی حاضر نشد و جلسه هماهنگی بدون حضور آنها برگزار شد!

در اقدامی عجیب، در جلسه هماهنگی بازی تیم‌های پرسپولیس و ذوب‌آهن از طرف باشگاه پرسپولیس هیچ مسئولی حاضر نشد و جلسه هماهنگی بدون حضور آنها برگزار شد!