رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چالز اوريير سال۱۹۹۶در مسيرى كه به ديدن نامزدش مي رفت عكسى را ثبت كرد كه پر بازديد ترين عكس تاريخ شد.

چالز اوريير سال۱۹۹۶در مسيرى كه به ديدن نامزدش مي رفت عكسى را ثبت كرد كه پر بازديد ترين عكس تاريخ شد. این عکس بعدها به عنوان تصوير پس زمينه ويندوز XP انتخاب گردید.

چالز اوريير سال۱۹۹۶در مسيرى كه به ديدن نامزدش مي رفت عكسى را ثبت كرد كه پر بازديد ترين عكس تاريخ شد. این عکس بعدها به عنوان تصوير پس زمينه ويندوز XP انتخاب گردید.