رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمايش موشک بالستيک کره شمالي

شبکه (سي. ان. بي. سي) از آزمايش موشک بالستيک کره شمالي خبر داد که بنا بر ادعاي اين شبکه آزمايشي ناموفق بود. اين آزمايش موشکي ساعات اوليه روز شنبه انجام داده است.

شبکه (سي. ان. بي. سي) از آزمايش موشک بالستيک کره شمالي خبر داد که بنا بر ادعاي اين شبکه آزمايشي ناموفق بود.
اين آزمايش موشکي ساعات اوليه روز شنبه انجام داده است.