رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب محدودسازی پخش زنده اینستاگرام توسط وزارت ارتباطات

وزارت ارتباطات شایعه محدودسازی اینستاگرام و فیلتر شدن پخش زنده آن را تکذیب کرد

وزارت ارتباطات شایعه محدودسازی اینستاگرام و فیلتر شدن پخش زنده آن را تکذیب کرد