رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گردوخاک آبادان و خرمشهر۶برابر حد مجاز

گردوخاک آبادان و خرمشهر۶برابر حدمجاز سازمان محیط زیست: شهروندان به‌ویژه کودکان، بیماران قلبی، ریوی و گوارشی ازتردد غیر ضروری پرهیز کنند

گردوخاک آبادان و خرمشهر۶برابر حدمجاز

سازمان محیط زیست: شهروندان به‌ویژه کودکان، بیماران قلبی، ریوی و گوارشی ازتردد غیر ضروری پرهیز کنند


جدیدترین خبرها