رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزنه برداری قهرمانی آسیا، محمدرضا براری در دسته ١٠٥ کیلوگرم ٣ مدال طلاگرفت

در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا، محمدرضا براری در دسته ١٠٥ کیلوگرم ٣ مدال طلاگرفت و قهرمان شد

در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا، محمدرضا براری در دسته ١٠٥ کیلوگرم ٣ مدال طلاگرفت و قهرمان شد